Subsidieregeling voor particuliere verhuurders of institutionele beleggers die huurwoningen willen verduurzamen is er de SVOH regeling.

Voor woningen die worden verhuurd door een particuliere verhuurder of institutioneel belegger.
Met deze nieuwe regeling die loopt van 1 april 2023 tot en met 31 december 2025 kan subsidie worden verkregen voor het verduurzamen van huurwoningen. De regeling is niet geldig voor een woningbouwcorporatie. Bekijk hier het aanvraagproces.

Voorwaarden:

 • Het gaat om bestaande verhuurwoningen;
 • De woning staat geregistreerd in het BAG register;
 • De woning is al verhuurd voordat gestart wordt met de uitvoering van de maatregelen;
 • Uitvoering geschiedt door een bouw(installatie)bedrijf zoals Grimbergen;
 • Er is geen andere subsidie voor de maatregelen aangevraagd.

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Voor energiebesparende maatregelen;
 • Voor onderhoudsmaatregelen (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert);
 • Voor energieadvies (alleen als u ook een maatregel uitvoert).
 • U vraagt de subsidie aan binnen 12 maanden na uitvoering.

U komt in aanmerking voor de SVOH als u minimaal één energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. Wilt u subsidie krijgen voor een onderhoudsmaatregel? Dan moet u ook minimaal één energiebesparende maatregel uitvoeren. U laat dan dus minimaal 2 maatregelen uitvoeren.
Let op: voor monumentale huurwoningen gelden andere voorwaarden en subsidiebedragen. U vindt meer informatie op de voorwaardenpagina onder Monumentale huurwoningen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie. Het totale maximum subsidiebedrag per aanvraag is € 400.000.

Subsidie / m2 Subsidie / m2 Minimum Minimale
Maatregel> 1 maatregel Min. 2 maatregelen

Aantal m2

Per woning**

Isolatiewaarde

Rd > m2K/W*

Spouwmuurisolatie € 4 €8 10 1,1
Vloerisolatie € 5,50 € 11 20 3,5
Bodemisolatie  € 3 € 6 20 3,5
Zolder/vlieringvloer € 4 € 8 20 3,5

Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor het plaatsen van HR++ glas, Triple glas met nieuwe kozijnen isolerende deuren, gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde en nieuwe energiezuinige ventilatiesystemen. Om subsidie aan te vragen heeft u meldcodes nodig van de toegepaste isolatie. Die staan vermeld in onze offertes en facturen.

*Bij de bepaling van de isolatiewaarde wordt uitsluitend gekeken naar het nieuw toegevoegde isolatiemateriaal. Reeds aanwezige (oude) isolatie blijft buiten beschouwing.


** Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Deze maatregelen kunnen gecombineerd worden met de plaatsing van HR++ of Triple glas, al dan niet in combinatie met isolerende panelen en deuren. Het minimumoppervlak bedraagt 8 m2 per woning. De meldcodes die nodig zijn om de subsidie aan te vragen zijn dezelfde als die van de ISDE subsidie en staan op onze offertes en facturen.

Uitzondering voor technische redenen

Is het om een technische reden niet mogelijk om met uw maatregel in één keer voor het hele gebouw aan de totale minimale oppervlakte-eis te voldoen? Dan mag u de maatregel toch meenemen in uw subsidieaanvraag. U moet dan wel met technische documenten, tekeningen of foto’s aantonen dat u het betreffende schilelement geheel en in één keer laat uitvoeren. Voorbeeld; van een appartementencomplex bestaan alleen de kopgevels uit spouwmuren. Als het gemiddelde oppervlak spouwmuurisolatie hierdoor minder is dan 10 m2 per appartement bedraagt, dan mag hier toch subsidie voor worden aangevraagd.

 

Wanneer vraagt u subsidie aan?

Aanvragen
Belangrijk om vooraf te weten:

 • Een subsidieaanvraag mag betrekking hebben op één of meerdere woningen;
 • Vraagt u subsidie aan voor € 125.000 of meer? Dan moet u eerst de subsidieaanvraag indienen, daarna start u met de werkzaamheden.
 • Vraagt u subsidie aan voor minder dan € 125.000? Dan voert u eerst de werkzaamheden uit. Wanneer deze volledig zijn uitgevoerd, dient u de subsidieaanvraag in.
 • De subsidie ontvangt u altijd achteraf. Ook voor de aanvragen van € 125.000 of meer. Er zijn geen voorschotten.
  Bekijk het volledige aanvraagproces om uw aanvraag goed voor te bereiden. U vindt hier ook alle informatie over wat u moet doen nadat u uw aanvraag heeft ingediend.