Voor appartementen of woningen in een VvE:

Subsidieregeling verduurzaming voor (gemengde) verenigingen van eigenaars (SVVE) , woonverenigingen en wooncoöperaties.

Ook voor een Vereniging van Eigenaars (VvE) is het mogelijk subsidie te krijgen op de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Aanvragen is mogelijk van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Subsidie dient van tevoren te worden aangevraagd, dus voordat gestart wordt met de maatregelen. Met de zeer korte terugverdientijden is het eenvoudiger dan ooit om de leden van de vereniging te overtuigen!

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen, waarvoor u een aparte subsidie aanvraagt. De 3 onderdelen zijn:

 • Subsidie voor Energieadvies. Dit kunt u laten doen door een erkend energieadviseur;
 • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen;
 • Subsidie voor oplaadpunten advies.

Een van onze adviseurs kan tijdens een bestuurs- of ledenvergadering toelichting geven op de maatregelen die Grimbergen kan uitvoeren.

Verduurzamingsmaatregelen

De onderstaande isolatiemaatregelen komen voor subsidie in aanmerking als u deze uitvoert  in de bestaande thermische schil van het gebouw. De thermische schil is de omhulling van het gebouw, samengesteld uit bouwkundige elementen zoals de muren en dak. Zij scheiden de woning af van:

 • de buitenomgeving (bijvoorbeeld buitenlucht, water, grond) of van
 • aangrenzende onverwarmde ruimten (bergingen).

U krijgt géén subsidie voor:

 • Een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013;
 • Commercieel vastgoed binnen de VvE (bijvoorbeeld winkels en kantoren);
 • Het om- of verbouwen van gebouwen tot woningen van een VvE.

Voorwaarden

 • In uw VvE bevindt zich minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner);
 • Heeft uw VvE koop- en huurwoningen? Dan gelden voor de huurwoningen de Europese staatssteunkaders. De eigenaren moeten dan de ‘SVVE verklaring staatssteunkaders’ invullen. Als VvE stuurt u alle ingevulde verklaringen met de aanvraag mee;
 • De VvE laat alle maatregelen, waarvoor u een subsidieaanvraag doet, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren;
 • De energiebesparende isolatiemaatregelen moet u binnen 2 jaar na de beschikking (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de mogelijke aanvullende maatregelen.

De maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren (tussen binnen- en buitenmuur).
 • Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel (tegen binnen- of buitenmuur), dit is binnen- of buitengevelisolatie.
 • Dak- of zoldervloerisolatie: het isoleren van het bestaande dak of van de bestaande zolder-/vlieringvloer (het laatste als de zolder onverwarmd is).
 • Vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bodem van de kruipruimte.
 • Vervangen van het bestaande glas door HR++ of triple-glas en isolerende panelen en deuren.

Als de VvE meerdere gebouwen heeft dan kan per gebouw subsidie worden aangevraagd;
De eisen en beschikbare subsidiebedragen vindt u in onderstaande tabel.
De ‘dik gedrukte’ maatregelen kunnen door Grimbergen Isolatietechniek worden uitgevoerd.

SVVE subsidiebedragen, m2 en Rd– waardes

Subsidie / m2 Subsidie / m2 Minimum Minimale
Maatregel 1 maatregel Min. 2 maatregelen

Aantal m2

Per woning**

Isolatiewaarde

Rd>m2K/W*

Spouwmuurisolatie € 4 €8 10/td> 1,1
Vloerisolatie € 5,50 € 11 70% gehele vloer 3,5
Bodemisolatie  € 3 € 6 70 % gehele bodem 3,5
Zolder/vlieringvloer € 4 € 8 70% gehele vloer 3,5
Gevelisolatie, voorzetwanden € 19 € 38 10 3,5
Dakisolatie € 15 € 30 70 % gehele dak 3,5<

 

* Bij de bepaling van de isolatiewaarde wordt uitsluitend gekeken naar het nieuw toegevoegde isolatiemateriaal. Reeds aanwezige (oude) isolatie blijft buiten beschouwing.
** Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Deze maatregelen kunnen gecombineerd worden met de plaatsing van HR++ of Triple glas, al dan niet in combinatie met isolerende panelen en deuren. Het minimumoppervlak bedraagt 8 m2 per woning. De meldcodes die nodig zijn om de subsidie aan te vragen zijn dezelfde als die van de ISDE subsidie en staan op onze offertes en facturen.

Uitzondering voor technische redenen

Is het om een technische reden niet mogelijk om met uw maatregel in één keer voor het hele gebouw aan de totale minimale oppervlakte-eis te voldoen? Dan mag u de maatregel toch meenemen in uw subsidieaanvraag. U moet dan wel met technische documenten, tekeningen of foto’s aantonen dat u het betreffende schilelement geheel en in één keer laat uitvoeren. Voorbeeld; van een appartementencomplex bestaan alleen de kopgevels uit spouwmuren. Als het gemiddelde oppervlak spouwmuurisolatie hierdoor minder is dan 10 m2 per appartement bedraagt, dan mag hier toch subsidie voor worden aangevraagd.

Lees hier de voorwaarden en bedragen.

U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering of 70% bij een subsidiebedrag vanaf €25.000. Nadat de beschikking is verstuurd, heeft u twéé jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren. Na de vaststelling van de uitvoering ontvangt u de overige 30%.
Hier vindt u het aanvraagproces.

 

Komt u er niet uit? U kunt de subsidieverstrekker RVO ook bellen op 088 – 0424747.