Wij krijgen regelmatig de vraag voorgelegd van woning eigenaren wat in hun situatie de beste oplossing is om de begane grond te isoleren, Vloerisolatie of bodemisolatie? In dit blog artikel leggen we je uit wat vloer en bodemisolatie zijn en hoe je kan bepalen welke isolatie soort het besten bij jouw woning past.

Wat Is Vloerisolatie?

Vloerisolatie is een energiebesparende maatregel die tot doel heeft om warmteverlies via de vloer van een gebouw te verminderen, wat resulteert in een comfortabeler leefklimaat en lagere energiekosten. Dit wordt bereikt door isolatiemateriaal aan te brengen tegen de onderzijde van de vloer. Lees hier meer over vloerisolatie.

Wat is Bodemisolatie?

Bodemisolatie is een methode om de isolatie van een woning te verbeteren door isolatiemateriaal direct op de bodem van de kruipruimte aan te brengen. Deze techniek wordt vooral toegepast in huizen met een kruipruimte die niet hoog genoeg is om er gemakkelijk in te werken of wanneer het aanbrengen van vloerisolatie aan de onderkant van de vloer zelf niet praktisch of mogelijk is. Bodemisolatie richt zich op het verminderen van vochtproblemen en het minimaliseren van warmteverlies vanuit de woning naar de kruipruimte en de grond eronder. Lees hier meer over bodemisolatie.

Bodemisolatie of Vloerisolatie?

In het isolatieproces is het van cruciaal belang om de juiste isolatiesoort te kiezen, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de woning en kruipruimte.

In eerste instantie wordt altijd eerst gekeken of vloerisolatie met TONZON thermoskussen mogelijk is. Deze oplossing geeft namelijk de grootste verbetering van de isolatiewaarde van de vloer. Met een Rc van 5,0 m2K/W wordt het warmteverlies naar de kruipruimte bij betonnen vloeren met 92% gereduceerd, bij houten vloeren met ruim 90%! De gasbesparing ligt, afhankelijk van de situatie, tussen de 3,5 en 7 m3 gas per m2 vloeroppervlak. Bij houten vloeren bedraagt de Rc waarde 4,4 m2K/W, het warmteverlies wordt met 90% gereduceerd!

De gasbesparing ligt, afhankelijk van de situatie, tussen de 3,5 en 7 m3 gas per m2 vloeroppervlak. Let op! Bij vloeren met vloerverwarming is de besparing (veel) hoger!

Vloerisolatie komt in aanmerking voor ISDE subsidie, € 11.- per m2 bij 2 maatregelen, de helft bij één maatregel. Met vloerisolatie stijgt het energielabel van uw woning meestal met een trede, bijvoorbeeld van D naar C.
Door de lagere warmtestroom naar de kruipruimte stijgt de oppervlaktetemperatuur van de vloer met circa 2 graden; dus meer wooncomfort en minder koude voeten in de winter. Vloerisolatie, zoals aangeboden door Grimbergen Isolatietechniek, is mogelijk bij zowel houten vloeren als betonnen plaatvloeren, betonnen rib-vloeren en balken broodjes vloeren. Deze veelzijdigheid maakt het een geschikte keuze voor diverse woningtypes.

Er zijn echter situaties waarin isolatie van de begane grondvloer niet mogelijk is, zoals bij onvoldoende hoogte in de kruipruimte, ontoegankelijke compartimenten, of aanwezigheid van blijvend water tijdens het isolatieproces. In deze gevallen biedt bodemisolatie met EPS Chips of EPS parels een alternatieve oplossing om toch energie te besparen en vochtproblemen aan te pakken. Het leggen van een dikke laag isolatiemateriaa (bodemisolatie)l op de bodem van de kruipruimte resulteert in een drogere kruipruimte, aangezien het isolatiemateriaal verdamping van vocht tegengaat. Hierdoor wordt de vloertemperatuur verhoogd, wat bijdraagt aan meer comfort in de winter en eerder een aangename leefomgeving creëert. De investering in bodemisolatie heeft overzienbare terugverdientijden en komt vaak in aanmerking voor ISDE-subsidie, waardoor het financieel aantrekkelijk wordt. Daarnaast draagt bodemisolatie bij aan de energietransitie door het verminderen van CO2-uitstoot en verbetert het het energielabel van de woning

Kosten van bodemisolatie of vloerisolatie?

Bij het isoleren van de begane grond sta je voor de keuze tussen bodemisolatie en vloerisolatie. Kosten spelen een cruciale rol bij deze beslissing. Hieronder leggen we het kostenverschil uit en waar dat vandaan komt.

Bodemisolatie Kosten:

De kosten van bodemisolatie variëren op basis van verschillende factoren. Het type isolatiemateriaal speelt een rol bij het bepalen van de kosten. Materialen zoals EPS parels of EPS chips worden vaak gebruikt voor bodemisolatie. Voor een laag van 20 cm respectievelijk 26 cm liggen de kosten bij een tussenwoning doorgaans tussen de €900 en €1400. (prijspeil voorjaar 2024) Daar moet de subsidie van € 6.- of € 3.- per m2 nog vanaf.
De staat en bereikbaarheid van de kruipruimte zijn ook van invloed op de kosten. Een goed toegankelijke en puinvrije kruipruimte vergemakkelijkt de installatie en kan de kosten drukken. De grootte van de woning is eveneens een bepalende factor.

Vloerisolatie Kosten:

Bij vloerisolatie liggen de eenmalige investeringskosten bij een tussenwoning gemiddeld tussen €1200 en €2000, wat initieel hogere kosten met zich meebrengt. Hier moet de subsidie van € 11.- of € 5,50 per m2 nog wel af. Echter, deze investering resulteert in aanzienlijke jaarlijkse energiebesparingen. Met een gemiddelde gasbesparing van 200 m3 per jaar bespaart u € 280.- per jaar. (Gasprijs €1,40/m3) Hiermee biedt vloerisolatie een efficiënter warmtebehoud en lagere energiekosten in vergelijking met bodemisolatie. (alle prijzen; voorjaar 2024) Hierdoor is de terugverdientijd te overzien, Met volledige subsidie bedraagt deze ongeveer vier tot zeven jaar.

Isolatie Subsidies

De ISDE-subsidieregeling biedt financiële ondersteuning aan woningeigenaren die investeren in duurzame energieoplossingen en energiebesparende maatregelen. Het omvat vijf soorten isolatiemaatregelen, waaronder spouwmuurisolatie, vloerisolatie, en bodemisolatie. Het subsidiebedrag varieert per type maatregel, en er zijn specifieke voorwaarden, zoals de uitvoering door een bouwinstallatiebedrijf. De aanvraag moet binnen 24 maanden na de uitvoering van de eerste maatregel worden ingediend. Lees hier meer over de ISDE subsidie

SVVE-subsidie voor Verenigingen van Eigenaars (VvE):

Deze subsidie is specifiek gericht op (gemengde) Verenigingen van Eigenaars, woonverenigingen, en wooncoöperaties. Het omvat subsidie voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie, en gevelisolatie, onder andere. Aparte subsidies zijn beschikbaar voor energieadvies en oplaadpunten advies. Isolatiemaatregelen binnen de thermische schil van het gebouw komen in aanmerking. De VvE moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen. Na goedkeuring ontvangt de VvE het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering of 70% bij een subsidiebedrag vanaf €25.000. De overige 30% wordt na de vaststelling van de uitvoering uitbetaald. Lees hier meer over de SVVE-subsidie

SVOH-subsidieregeling voor Verhuurders en Beleggers

Deze regeling is bedoeld voor particuliere verhuurders en institutionele beleggers die huurwoningen willen verduurzamen. Subsidie kan worden verkregen voor energiebesparende maatregelen en onderhoudsmaatregelen. Het maximale subsidiebedrag per woning is €6.000, en de aanvraag moet worden ingediend binnen 12 maanden na uitvoering van de maatregelen. Het uitvoerende bedrijf, zoals Grimbergen, moet de werkzaamheden verrichten. Lees hier meer over de SVOH-subsidie

De verschillen tussen deze regelingen liggen in de doelgroep, de specifieke maatregelen die in aanmerking komen, de aanvraagtermijnen, en de subsidiebedragen. Het is cruciaal voor aanvragers om de specifieke voorwaarden van elke regeling zorgvuldig te volgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Bekijk onze blog over isolatie subsidies voor meer informatie.