Natuurvriendelijk Isoleren En Toch Betaalbaar

Voordat isoleren van de spouwmuren worden de gevels eerst vleermuisvrij worden gemaakt. 

Wij maken uw gevels ook vleermuisvrij!

Voordat wij uw spouwmuren komen isoleren, kunnen wij uw gevels vleermuisvrij maken en plaatsen wij vleermuiskasten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Verplichting volgens Wet NatuurBescherming (WNB)

Volgens de Wet natuurbescherming vallen vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen onder de beschermde diersoorten en moet voorkomen worden dat zij schade ondervinden tijdens bouwwerkzaamheden. In een recente uitspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat ook bij het isoleren van spouwmuren onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen en dat maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat deze schade ondervinden van de werkzaamheden. Ook de huismus en de gierzwaluw vallen onder deze regeling, deze zullen echter zo goed als nooit in een spouwmuur nestelen.

Hoe gaat Grimbergen isolatietechniek hier mee om?

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het pré SMP (SoortenManagementPlan) door de gemeente waar geïsoleerd gaat worden, hanteert Grimbergen Isolatie het protocol voor Natuurvriendelijk isoleren.

Methode Natuurvriendelijk Isoleren landelijk geaccepteerd

In mei 2024 hebben de ministeries van BZK en LNV, het IPO, de provincies en de VNG afspraken gemaakt over de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. Woningeigenaren kunnen hun woning isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Natuurvriendelijk Isoleren mag in dat geval toegepast worden zónder voorafgaand ecologisch onderzoek en zónder het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Als particulier kunt u dus met een gerust hart overgaan tot het isoleren van uw spouwmuren! Een VvE of een verhuurder moet nog wel een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst. Lees hier verder

Meerkosten vallen mee

Door Natuurvriendelijk te isoleren Hierdoor bent u geen duizenden Euro’s kwijt aan een ecoloog, maar gaat het om een extra investering van orde grootte € 450 tot € 800.- plus eventuele kosten van een hoogwerker of steiger. Spouwmuurisolatie blijft hiermee op afstand de meest rendabele isolatiemaatregel met een terugverdientijd van 3 tot maximaal 6 jaar bij een gasprijs van € 1,30 per m3.

Werkwijze Natuurvriendelijk isoleren

Met onderzoek ter plaatse door onze adviseur wordt zo goed mogelijk nagegaan of vogels of vleermuizen aanwezig kunnen zijn.

 • Zitten er zogenaamde ‘open stootvoegen’ in de gevels? Dit zijn plaatselijk aanwezige verticale sleuven tussen de bakstenen van minimaal 7 mm breed. Als deze aanwezig zijn, vooral op een hoogte boven de 3 meter, dan is er een kans op de aanwezigheid van vleermuizen. Bij huizen gebouwd vanaf 1973 zitten vaak ingebouwde zwarte kunststof kokers nabij de begane grondvloer en ontbreken soms de stootvoegen. Als ook de dakaansluiting in orde is, zullen er geen vleermuizen in de spouw van deze woningen zitten.
 • De bewoner wordt gevraagd of er rondom zijn/haar woning tijdens de schemering vleermuizen vliegen. Heeft u wel eens gezien dat deze in de spouwmuur kruipen via een open stootvoeg of bij de dakaansluiting?
 • Met een speciale kijker met verlichting (endoscoop) wordt via geboorde gaatjes op meerdere plekken de spouw geïnspecteerd. Niet alleen ter plaatse van de begane grond maar ook hoger. We noemen dit het endoscopisch onderzoek.
 • Zijn er op de vensterbanken of op de grond nabij de gevel sporen van ontlasting (lijkt op hagelslag) zichtbaar?
 • Woont u in een echt stille omgeving? Dan zouden krabbelgeluidjes kunnen duiden op de aanwezigheid van vleermuizen.
 • Speciale aandacht wordt geschonken aan de aansluitingen van de spouwmuren met het platte of hellende dak.

Hoe verder?

Situatie 1; geen aanwezigheid van vleermuizen

Als door onze adviseur wordt geconstateerd dat er geen open stootvoegen in de gevels aanwezig zijn en er ook geen andere kieren of naden breder dan 7 mm aanwezig zijn, dan kunnen er geen vleermuizen in de spouw aanwezig zijn. In deze situatie kunnen wij een verklaring opstellen waarin we aangeven wat we hebben geconstateerd, waarna zonder oponthoud kan worden geïsoleerd.

Situatie 2; aanwezigheid van vleermuizen is mogelijk

Als de mogelijkheid bestaat dat er vleermuizen in de spouw kunnen zitten op het moment van isoleren, dan moeten er vooraf maatregelen worden getroffen. Deze moeten ervoor zorgen dat er geen vleermuizen meer in de spouw zitten als wij komen isoleren. Daarnaast moeten er alternatieve verblijfplaatsen worden gecreëerd. Hoe doen wij dat? Na opdrachtverlening zien de werkzaamheden er als volgt uit:

1. Natuurvrij maken

 • In het geschikte seizoen, zie de natuurkalender hieronder, brengen wij (tijdelijke) ontsnappingsmogelijkheden voor vleermuizen aan. Deze bestaan uit kunststof flappen die op meerdere plekken over een open stootvoeg of andere kier worden geplaatst. Wij noemen dit de ‘exclusion flaps’;
 • De vleermuizen kunnen via deze exclusion flaps wel naar buiten, maar niet meer naar binnen.
 • Alle overige toegangsmogelijkheden voor vleermuizen die breder zijn dan 7 mm worden dichtgezet;
 • Ook de toegang via de spouw van aangrenzende gebouwen moet worden dichtgezet met spouwborstels;
 • Na ongeveer een week (minimaal 5 dagen) is een woning ‘natuurvrij’ en kan er in principe geïsoleerd worden;
 • De uitvoerder die de woning vleermuisvrij maakt moet kunnen aantonen dat hij de training ‘natuurvrij maken’ heeft gevolgd. De adviseurs en uitvoerders van Grimbergen Isolatietechniek deze training gevolgd;
 • Er moeten foto’s gemaakt worden van het aanbrengen van de vleermuiswerende voorzieningen en het plaatsen van de vleermuiskasten (zie hieronder). Bij Gemeentes met een GIS applicatie worden de werkzaamheden gemeld.

2. Plaatsen alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen

Als compensatie voor het wegvallen van de spouwmuur als mogelijke verblijfplaats voor de vleermuizen moeten alternatieve behuizingen worden gecreëerd. Grimbergen isolatietechniek is geen voorstander van het vrijhouden van een deel van de spouwmuur voor de vleermuizen. Hier zit dan geen isolatie en dit vormt een koude plek in de muur. Bovendien kan op termijn vervuiling door uitwerpselen van de vleermuizen ontstaan. In plaats daarvan monteren wij vleermuiskasten aan de buitenzijde van de gevels. Deze kasten zijn minimaal 30 x 30 cm en worden op minimaal 4 m hoogte boven het maaiveld aangebracht, liefst zo hoog mogelijk op de spouwmuur. De minimale uitvliegruimte
bedraagt 3 meter.

Aantallen en grootte vleermuiskasten, randvoorwaarden

 • Tussenwoningen; een vleermuiskast ca 30 x 30 cm per te isoleren gevel;
 • Hoekwoningen; bij twee gevels een vleermuiskast van ca 30 x 30 cm, bij een gevel, meestal de zijgevel, een middelgrote kast van 60 x 60cm, of drie kleine kasten van 30 x 30 cm. Als dat niet mogelijk is, kan dat met 1 kast kleine kast worden volstaan.
 • Vrijstaande woningen; een middelgrote kast van 60 x 60 cm of drie kleine kasten van 30 x 30 cm bij de hoogste gevels, een kleine kast voor de overige gevels;
 • Bij hoek-of eengezinswoningen van één bouwlaag met plat dak of een vliering of zolder kan volstaan worden met een kleine kast per gevel;
 • Als er geen ruimte is voor het plaatsen van alle kasten volstaat een kleine kast per gevel;
 • De vleermuiskasten mogen niet beschenen worden door kunstlicht en mogen niet vlakbij een raam of deur hangen.

Een klein vleermuisverblijf zou ook op voldoende hoogte tegen een flinke boom in de tuin kunnen worden aangebracht.

 

Aanwezigheid vogels in spouwmuren

Alleen als er openingen breder dan 2 cm in de gevels zitten én de spouw breder is dan 80 mm, moeten er ook nog nestkasten voor vogels worden aangebracht. Deze situatie komen wij in de praktijk bijna nooit tegen.

De Natuurkalender

Hier staat met kleurtjes aangegeven wanneer er vleermuiswerende maatregelen kunnen worden aangebracht. Dit wordt altijd gecombineerd met het aanbrengen van vleermuiskasten. In de legenda en in de voorbeelden staat vervolgens aangegeven wanneer er geïsoleerd kan worden.

Voorbeeld 1

Een woningeigenaar vraagt tussen april en juli een offerte aan voor het isoleren van zijn spouwmuren. De adviseur zal in deze periode de situatie komen bekijken en brengt offerte uit. Tijdens het bezoek wordt aangegeven of vleermuiswerende voorzieningen nodig zijn. Dit wordt in de offerte opgenomen. Na opdrachtverlening kan vanaf augustus worden begonnen met het aanbrengen van vleermuiswerende voorzieningen en kan minimaal 5 dagen later gestart worden met isoleren.

Voorbeeld 2

Een woningeigenaar vraagt tussen november en eind februari offerte aan. Onze adviseur zal in deze periode de situatie komen bekijken en brengt offerte uit. Tijdens het bezoek wordt aangegeven of vleermuiswerende voorzieningen nodig zijn. Na opdrachtverlening kunnen vleermuiswerende voorzieningen worden aangebracht, als dat maar vóór de laatste week van maart gebeurd. Isoleren kan vervolgens vanaf half maart én minimaal 5 dagen na plaatsen van de voorzieningen. Wanneer kan er NIET geïsoleerd worden?

 • Als vóór 28 oktober géén vleermuiswerende voorzieningen zijn aangebracht, dan kan er in de winterperiode tot eind februari niet worden geïsoleerd. In de tussentijd kunnen wél de vleermuiswerende voorzieningen worden geplaatst. Isoleren kan vervolgens vanaf half maart én minimaal 5 dagen ná plaatsen van de voorzieningen.
 • Als er vóór 27 maart géén vleermuiswerende voorzieningen zijn aangebracht, dan kan er in de nestelperiode van april tot en met juli niet worden geïsoleerd. In deze periode mogen ook geen vleermuiswerende voorzieningen worden geplaatst. Plaatsen van voorzieningen kan weer vanaf begin augustus, isoleren kan vervolgens vanaf 5 dagen ná het plaatsen van de voorzieningen.

Kosten, geen duizenden Euro’s, maar honderden, isoleren nog steeds zeer rendabel!

Kosten, geen duizenden Euro’s, maar honderden; isoleren nog steeds zeer rendabel!

Na de uitspraak van de Raad van State verschenen in de media berichten dat door de verplichte inschakeling van een ecoloog de kosten voor spouwmuurisolatie met wel €5000.- konden oplopen. Dat is niet zo. Door aan de slag te gaan met de pragmatische methode Natuurvriendelijk isoleren is de inzet van een bioloog niet nodig en blijven de kosten beperkt tot enkele honderden Euro’s.

Het aanbrengen van vleermuiswerende voorzieningen en nestkasten brengt de volgende kosten met zich mee.
Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse en bestaan uit:

 • Voorrijkosten en arbeidsloon afhankelijk van de grootte van de woning / het complex;
 • Materiaalkosten voor exclusion flaps, vleermuiskasten en afdichtingsmiddelen;
 • Kosten van de huur van een eventuele benodigde hoogwerker of opbouw en huur van een steiger.

Vraag een offerte aan voor uw situatie 

Op dit moment bestaat er nog geen subsidieregeling voor deze kosten. De extra kosten voor het Natuurvriendelijk isoleren worden apart vermeld op onze offerte.

Spouwmuurisolatie nog steeds de meest economische verduurzamingsmaatregel! Effect van deze kosten op de terugverdientijden van spouwmuurisolatie.

De terugverdientijd van spouwmuurisolatie bedraagt bij een gasprijs van € 1,30 per m3 ongeveer twee tot maximaal 3,5 jaar.
Als de kosten van het Natuurvriendelijk isoleren worden meegenomen in de berekening van de terugverdientijden, dan stijgt de terugverdientijd met ongeveer een half jaar tot maximaal anderhalf jaar als er veel met een hoogwerker moet worden gedaan. De terugverdientijd wordt dan 2,5 tot maximaal 5 jaar. Hiermee is spouwmuurisolatie nog steeds de meest economische verduurzamingsmaatregel!

Bekijk Onze Blog Artikelen

Hoe lang gaat spouwmuurisolatie mee?

De meeste huizen worden gebouwd met een spouwmuur. Een spouwmuur bestaat uit een binnenmuur en een buitenmuur met daartussen een lege ruimte. Door deze lege ruimte ontsnapt er veel warmte. Met een spouwmuurisolatie wordt deze lege tussenruimte gevuld met...

Isoleren en het verven van spouwmuren

Isoleren en het verven van spouwmuren

Het schilderen van na-geïsoleerde spouwmuren is alleen verantwoord als een damp-open verfsysteem wordt gebruikt. Als een dampremmende verf wordt gebruikt kunnen vochtproblemen ontstaan. Of een verf damp-open of dampremmend is, kan je te weten komen bij de...

Benieuwd Naar De Isolatie Kosten?

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op