Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is de makkelijkste, goedkoopste en snelste manier om je woning te isoleren! Wij kunnen uw gevels ook Natuurvriendelijk isoleren door het treffen van vleermuiswerende maatregelen!

Profiteer van: Meer comfort, subsidie mogelijkheden, minder hoge energie uitgaven en dat met aandacht voor de natuur!

Wij Helpen U Graag Met Uw Isolatie

Grimbergen is gespecialiseerd in de isolatie van uw metselwerk gevels en de begane grondvloer. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wat Is Een Spouwmuur Eigenlijk?

Een spouwmuur bestaat uit een gemetselde buitengevel (buitenspouwblad) en een gemetselde binnengevel (binnenspouwblad) met daartussen een luchtspouw van meestal 3 tot 7 cm. Beide spouwbladen zijn gekoppeld door metalen spouwankers.
Het binnenspouwblad kan ook bestaan uit kalkzandsteen of beton.

Deze constructie wordt in Nederland sinds de jaren 20 van de vorige eeuw toegepast als gevel. Daarvoor werden de gevels opgebouwd uit massief metselwerk.

Vanaf de jaren ’90 is dikkere isolatie gebruikt en is aanvullende na-isolatie van de spouwmuur minder zinvol.

Wat Is Spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie bestaat uit het opvullen van de luchtspouw met een hoogwaardig isolatiemateriaal dat wordt ingeblazen door van te voren geboorde gaatjes.
Als de luchtspouw minimaal 3 cm is en nog niet is geisoleerd, dan kunnen we de spouw vullen met EPS++ isolatieparels. Is de luchtspouw 5 cm of meer dan kunnen we ook met Knauf Supafil 033 glaswol vullen.

Kosten en subsidie Spouwmuurisolatie?

De investering die je moet doen om je spouwmuren te isoleren is te overzien. Je kunt bovendien ISDE subsidie krijgen! De kosten van spouwmuurisolatie zijn afhankelijk van het aantal m2 dat geisoleerd moet worden en van het aanbrengen van eventueel noodzakelijke ventilatiekokers om de ventilatie van de kruipruimte te waarborgen. De kosten van eventuele vleesmuiswerende voorzieningen zijn hierbij nog niet inbegrepen. Deze worden in overleg met u ter plaatse door onze adviseur vastgesteld en opgenomen in de offerte. Het gaat orde-grootte om enkele- tot meerdere honderden Euro’s. Voor het treffen van vleermuiswerende maatregelen is (nog) geen subsidie beschikbaar.

Onderstaande tabel geeft een schatting van de gemiddelde kosten per type woning en de subsidie. Als er een steiger of hoogwerker nodig is dan komen er nog kosten bij.

Type Woning Kosten Subsidie Dit betaal je netto
Tussenwoning €1.200 €320 €880
Hoekwoning €2.700 €760 €1.940
2 onder 1 kap €2.950 €840 €2.110
Vrijstaande woning €3.650 €1.040 €2.610

Het subsidiebedrag in deze tabel gaat uit van 2 of meer isolatiemaatregelen, bij 1 maatregel is de subsidie de helft.

Benieuwd naar de echte kosten van spouwmuurisolatie? Vraag een offerte aan! https://grimbergenisolatie.nl/contact/offerte-aanvragen/

Wat bespaar je met Spouwmuurisolatie

Je isoleert omdat je energie wilt besparen én je het comfort van je woning wilt verbeteren.
Hoeveel energie (m3 gas per jaar) ga je nu ongeveer besparen met spouwmuurisolatie? Dat kan je aflezen in onderstaande tabel. De besparing is afhankelijk van flink wat factoren.
De belangrijkste factor is de dikte van het ingeblazen isolatiemateriaal én de kwaliteit van het gebruikte isolatiemateriaal. Grimbergen isolatiechniek gebruikt alleen gecertificeerde isolatiematerialen, met de hoogste isolatiewaarde die in de markt verkrijgbaar is.
Hoeveel gas je gaat besparen hangt verder af van de gemiddelde binnentemperatuur in je woning tijdens de winter, wij rekenen met 18 C en natuurlijk of er sprake is van een strenge, gemiddelde of zachte winter. Ook de hoeveelheid zoninstraling via je kozijnen en het type glas weegt mee evenals het ventilatiepatroon.
Bij kleine muurdeeltjes heb je daarnaast meer invloed van randaansluitingen bij kozijnenen, deuren en koudebruggen. Bij grote muurvlakken veel minder, denk aan zijgevels. Het mag duidelijk zijn, de opgegeven waarden geven een globale indicatie van de besparing. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Isolatiedikte in MM Globale gasbesparing per jaar in m3 per m2 spouwmuur  Vermindering CO2 uitstoot per jaar in kg per m2 spouwmuur
30 5 tot 6 9 tot 11
40 5,7 tot 6,7 10 tot 12
50 6,3 tot 7,3 11 tot 13
55 6,5 tot 7,5 11,5 tot 13,5
60 6,7 tot 7,7 12 tot 14
70 7 tot 8 12,5 tot 14,5
80 7,3 tot 8,3 13 tot 15

De totale gemiddelde besparing reken je uit door het metselwerk oppervlak te vermenigvuldigen met de besparing.

Minder uitstoot van CO2 door Isolatie

Als je minder gas verbrand, dan stoot je automatisch ook minder CO2 uit.

Welke woningen en gebouwen zijn geschikt voor spouwmuurisolatie?

√ Woningen en gebouwen die tussen 1920 en 1973 zijn gebouwd met spouwmuren, die niet zijn geïsoleerd én waarvan de spouw niet is vervuild
√ Veel woningen en gebouwen die zijn gebouwd tussen 1973 en ongeveer 1986. Deze hebben spouwmuren met 20 tot 60 mm isolatie, hier kan de resterende luchtspouw vaak worden gebruikt voor na-isolatie. Hierdoor wordt de isolatiewaarde van de gevel verbeterd.
Bij huizen die later zijn gebouwd is het na-isoleren van spouwmuren meestal niet zinvol.

Welke Spouwmuurisolatie Is Het Beste?

Grimbergen isolatietechniek werkt met twee isolatiematerialen die beiden zeer geschikt zijn voor het isoleren van de spouwmuren;

Wij hebben voor deze isolatiematerialen gekozen omdat:

 • Beide isolatiematerialen de laagste warmtegeidingscoefficient in de markt hebben ( 0,033 W/mK) en daarmee de hoogste isolatiewaarde geven;
 • Beide materialen waterafstotend en dampopen zijn;
 • Beide materialen niet verouderen;
 • De milieubelasting van de materialen laag is.

Specifiek voordeel EPS ++ parels; deze kunnen ook worden toegepast in smalle spouwen tussen de 30 en 50 mm en verdelen zich makkelijker in kleine muurdeeltjes.

Specifiek voordeel Knauf Supafil 033 glaswol; het materiaal is sterk geluidsbsorberend, nuttig bij gevels met veel verkeerslawaai en het materiaal is onbrandbaar, belangrijk als er een houtkachel of open haard in de gevel is geplaatst.

Natuurvriendelijk isoleren

Voordat de spouwmuurisolatie wordt aangebracht kunnen de gevels eerst vleermuisvrij worden gemaakt.

Volledige ISDE subsidie is mogelijk als u tenminste 2 maatregelen treft. Bij 1 maatregel krijgt u 50% subsidie. Lees hier verder.

Voordelen Spouwmuurisolatie?

 • Minimale investering in relatie tot de opbrengst
 • Grote energiebesparing, dus lagere gasrekening, dus minder CO2 uitstoot
 • Zeer korte terugverdientijd, enkele jaren, hoog rendement
 • ISDE subsidie mogelijk
 • Verbetering thermisch binnenklimaat, minder fluctuaties temperatuur
 • Warm in de winter, koel in de zomer
 • Verbetering van het energielabel van uw woning
 • Kan vochtproblemen oplossen, vooral bij zijgevels en erkers
 • Gebruikte materialen, EPS HR++ parels en Knauf Supafil glaswol hebben een lage milieubelasting (eco-footprint) en zijn gecertificeerd.
 • Maakt toepassing van (hybride) warmtepomp eerder mogelijk

  In deze blog gaan wij dieper in op de voordelen van spouwmuurisolatie.

Nadelen Spouwmuurisolatie?

 1. Gatenpatroon soms zichtbaar
  Voor het aanbrengen van de spouwmuurisolatie moet een gatenpatroon in de gevel worden geboord. Hoewel wij dit zorgvuldig doen en de gaatjes weer netjes op kleur afdichten kan je deze vulgaten vooral bij smalle voegen blijven zien als je goed kijkt. Als jouw gevel knipvoegen heeft, dan moet het voegwerk door een voegbedrijf worden hersteld.
 2. Vrijkomen pareltjes en boorgruis, lawaai
  Als de aansluiting tussen de spouwmuur en het dak niet goed is afgedicht met een houten muurplaat, kunnen tijdens het inblazen EPS ++ pareltjes naar buiten of binnen worden geblazen. Wij proberen hier zo goed mogelijk op te letten. Na uitharding van het bindmiddel, enkele dagen, stopt dit. Tijdens het vullen kunnen altijd wat pareltjes vrijkomen. Wij ruimen dat zo goed mogelijk op. Tijdens het boren van vulgaten komt boorgruis vrij. Het boren zelf maakt veel lawaai. Gelukkig duurt dit maar even.
 3. Verdeling glaswol niet optimaal
  Bij kleine muurvlakjes en spouwmuren met grove speciebaarden kan de verdeling van de glaswol niet optimaal zijn. Hier is EPS het aangewezen materiaal.

Subsidie Spouwmuurisolatie?

Voor de isolatie van spouwmuren kan je subsidie krijgen. Als je twee of meer maatregelen treft dan bedraagt de ISDE subsidie € 8.- per vierkante meter metselwerk. Tref je één maatregel, dan krijg je de helft. Woningeigenaren vragen de subsidie aan ná het treffen van de maatregelen. Lees hier verder

Ook voor een appartementencomplex met een VvE is subsidie mogelijk. De bedragen zijn gelijk, maar je vraagt de subsidie van tevoren aan

Wanneer Is Isolatie Niet Mogelijk?

Spouwmuren met een te kleine spouw, minder dan 30 mm, en/of met veel voorkomende vervuiling kunnen wij niet isoleren. Als de adviseur plaatselijk vervuiling van de spouwmuur constateerd dan moet deze eerst verwijderd worden voordat wij gaan isoleren. Wij kunnen dat voor u doen.

Spouwmuren die aan de buitenzijde zijn voorzien van stucwerk, kunnen wij meestal niet isoleren. Wij kunnen het stucwerk niet herstellen. Hier kunt u aan de slag met voorzetwanden aan de binnenzijde of een vorm van buitengevelisolatie. Vraag uw aannemer!

Wit geschilderde muren kunnen wij isoleren als er een dampopen verf is toegepast. Dit wordt altijd met u besproken.

Ook spouwmuren met een geglazuurde steen in het buitenspouwblad kunnen wij niet isoleren. Ook hier kunt u aan de slag met voorzetwanden aan de binnenzijde.

De Werkwijze Van Grimbergen Isolatietechniek

Inspectie van de spouw   

Voordat wij gaan isoleren wordt eerst door onze adviseur gekeken of de spouw geschikt is. Zo moet de spouwbreedte minimaal 30 mm zijn en mag er geen puin in de spouw zitten. Met een endoscoop wordt een visuele inspectie van de spouw uitgevoerd. Tevens wordt onderzocht of er mogelijk vleermuizen in de spouw kunnen zitten. Onze bevindingen worden met u doorgesproken. Dit kan door de open stootvoegen of door gaatjes te boren in de gevel die na inspectie weer netjes worden afgedicht. De adviseur meet ook het oppervlakte van het metselwerk op, waarbij ook rekening wordt gehouden met het gedeelte van de spouwmuur dat onder het maaiveld doorloopt tot de funderingsbalk. Na het uitbrengen van de offerte en de opdrachtverlening wordt in onderling overleg de datum van de uitvoering vastgesteld. Als de gevels eerst natuurvrij moeten worden gemaakt met vleermuiswerende maatregelen, dan wordt dit minimaal 4 dagen vóór het uitvoeren de isolatie gedaan. Zie verder onze webpagina Natuurvriendelijk isoleren.

Gebruikte isolatiematerialen spouwmuurisolatie

Grimbergen isolatietechniek werkt met twee isolatiematerialen die beiden zeer geschikt zijn voor het isoleren van de spouwmuren;

Bekijk Onze Blog Artikelen

Hoe lang gaat spouwmuurisolatie mee?

De meeste huizen worden gebouwd met een spouwmuur. Een spouwmuur bestaat uit een binnenmuur en een buitenmuur met daartussen een lege ruimte. Door deze lege ruimte ontsnapt er veel warmte. Met een spouwmuurisolatie wordt deze lege tussenruimte gevuld met...

Isoleren en het verven van spouwmuren

Isoleren en het verven van spouwmuren

Het schilderen van na-geïsoleerde spouwmuren is alleen verantwoord als een damp-open verfsysteem wordt gebruikt. Als een dampremmende verf wordt gebruikt kunnen vochtproblemen ontstaan. Of een verf damp-open of dampremmend is, kan je te weten komen bij de...

Benieuwd Naar De Isolatie Kosten?

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op